Категории фирми Други

Условия за ползване

Настоящият текст съдържа общите условия за ползване на предоставяните от интернет сайта www.garden-design.bg (наричан по-нататък за краткост "сайт", "сайта" или "Градина-Дизайн") информационни ресурси и услуги на потребителите и урежда отношенията между сайта и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите и Съдържанието на сайта. 

I. Предмет и общи положения.

II. Защо да се регистрирам и видове регистрация.

III. Използване на сайта.

IV. Прекратяване на достъп.

V. Сигнали за нарушаване на авторски права.

VI. Докладване на неуместен коментар, неточности и/или други.

I. Предмет и общи положения

www.garden-design.bg е интернет сайт, който има за цел да информира  и вдъхновява потребителя и стимулира създаването на общност от професионалисти, които да споделят идеи, медийни изяви и информация за иновации, професионални постижения и творчески реализации. Чрез достъпа и използването на този сайт, неговите услуги и всяка част от съдържанието му, потребителят се съгласява да спазва всеки от сроковете и условията, изложени в настоящите Условия за ползване, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и Международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия за ползване. 

Сайта си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя Условията за ползване. Ако сте потребител на сайта, информирайте се своевременно за извършени промени.

II. Защо да се регистрирам?

Информацията, която предоставяте чрез регистрационната форма на сайта, не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица. Всички полета са задължителни.

Видовете регистрация са три:

1. Регистрация на потребител

Този вид регистрация е необходима, за да имате възможност да коментирате, да препоръчвате съдържанието в сайта, както и да давате оценка на съдържание, фирмено представяне и други. Регистрацията като потребител е с минимални лични данни. Със своята регистрация потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица. Моля, запознайте се с всички Условията за ползване на сайта и неговите услуги.

Тази регистрация е безплатна и еднократна. Моля, ако вече имате такава регистрация да използвате входа за потребители.

2. Регистрация на фирма, специалист на свободна практика или физическо и/или юридическо лице като автор

За да имате възможност да представите материал в сайта е необходимо да се регистрирате с минимални лични данни. Моля, запознайте се с всички Условията за ползване на сайта и неговите услуги.

Тази регистрация е безплатна и еднократна. Моля, ако вече имате такава регистрация да използвате входа за потребители.

Вижте подробности как да станете автор и какви са предимствата и условията за това тук.

Градина-Дизайн си запазва правото на редакция на изпратените от Вас материали – при необходимост или с цел по-доброто им представяне. В случай, че са направени корекции, Градина-Дизайн ще направи обратна връзка с автора за одобрение.

Градина-Дизайн си запазва правото на кратък коментар под формата на допълнителна информация или други.

Предоставяйки Вашите материали на Градина-Дизайн, Вие потвърждавате, че имате легалното право да използвате и публикувате всички материали, изображения и текст така, както са предоставени.

3. Регистрация на фирма или специалист на свободна практика, за участие в каталога в една или повече от четирите основни категории на сайта: Ландшафт, Архитектура, Дизайн, Интериор

За този вид регистрация, независимо от Вашия статус – Вие представлявате фирма или сте специалист на свободна практика, предлагащ стоки и/ или услуги, ако желаете да участвате във фирмения каталог избирате опцията "като фирма" във формата за регистрация.

Този вид регистрация е по желание, с цел представяне на Вас и Вашата работа пред аудиторията на сайта. 

Регистрацията с минимални данни е безплатна.

Попълнете Вашите потребителски данни за вход в системата, след което ще може да създадете фирмения си профил.

Подробното представяне на фирма или специалист на свободна практика във фирмения каталог е платено и в зависимост от избраните възможности. Тази регистрация е срочна. Срокът на нейната валидност зависи от избраните възможни. За подробности, вижте тук.

Ако имате затруднения при попълването и/или използването на регистрационната форма, моля свържете се с нас на office@garden-design.bg.

III. Използване на сайта.

1. Потребителят може да използва сайта и неговото съдържание за лични цели, при условие, че запазва белезите на авторско право, търговска марка или свързани с тях съобщения и бележки. Нито едно право не се прехвърля към Вас, в резултат на изтегляне, отпечатване на съдържание или придобиването му по какъвто и да е друг начин, освен с писменото съгласие на Градина-Дизайн. 

За "Съдържание" на сайта се счита всяка част от сайта и е обект на авторско право.

2. Когато потребител се регистрира в Градина-Дизайн, то той е отговорен за поддържането на поверителността на своята идентификация и информацията за име и парола, както и за ограничаване на достъпа до своя компютър. 

Необходимо е потребителят да уведоми незабавно Градина-Дизайн за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите, т.е. „изход от системата” в края на всяка сесия след използването им.

Всеки потребителят е длъжен да въведе верни и пълни лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на сайта или срещу него. При нужда потребителят е длъжен да внася промени в предварително предоставената информация с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. Предоставянето на фалшиви лични данни при регистрация ще доведе до прекратяване на регистрацията и невъзможност за достъп до привилегиите, които тя дава.

IV. Прекратяване на достъп.

Градина-Дизайн има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на сайта, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото Законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Градина-Дизайн има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

V. Сигнали за нарушаване на авторски права.

Сигнали за нарушаване на авторските права с определено съдържание на сайта изпращайте на електронен адрес office@garden-design.bg, придружени с обосновка и съответно необходимите документи, както и информация за обратна връзка: адрес, телефон и електронна поща.

VI. Докладване на неуместен коментар, неточности и/или други.

При откриване на обидни, неуместни, неверни или неточни данни, коментари, изображения и/ или други, моля сигнализирайте Градина-Дизайн на електронен адрес office@garden-design.bg.

По преценка на служителите на сайта обидни или неуместни коментари и мнения на посетители могат и ще бъдат изтривани. Градина-Дизайн си запазва правото да прекрати достъп до сайта без предупреждение, както и всякакви взаимоотношения с потребител, при установени нередности, а при нужда и/ или нарушаване на законите или човешките права да сезира компетентните органи.

FacebookGoogleTwitterPinterest
Енциклопедия на растениятаЖивота и работата на...