Категории фирми Други

Contour Landscape Design

Посещения: 3522
Фирми за озеленяване, Чим и тревни смески , Детски съоръжения
Contour Landscape DesignДържава: България
Населено място: Габрово
Адрес: ул. Хан Крум 4А
Участие в професионални организации: Камара на архитектите в България
Лице за контакт: л.арх. Виктор Христов
Телефон: 0883314000
Интернет страница: contourdesign.info
Изготвяне на проектна документация по част ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО от лицензирани проектанти в различните фази на проектирането /идеен, технически, работен проект/, както и нейното съгласуване с необходимите инстанции за всички категории обекти: обществени паркове и пространства, паркове със специално предназначение, учебни заведения, детски площадки, офис сгради, хотели, къщи за гости, еднофамилни жилищни сгради, производствени сгради, спортни площадки, игрища и стадиони.

Упражняване на авторски надзор по време на строителство, разрешаване на възникнали проблеми и изготвяне на корекции при необходимост.

Изготвяне на експертни оценки на съществуваща растителност и оказване на съдействие при издаване на разрешителни, свързани с премахване на дървета.

​Индивидуални консултантски услуги, насочени към всички аспекти на изискванията за озеленяване и поддръжка на зелени площи.

Изготвянe на 3D визуализации към проектната документация.
pictures/pic_big/organizations/20170727175712.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727175940.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727175945.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727175953.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727175958.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727180003.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727180021.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727180028.jpgpictures/pic_big/organizations/20170727180319.jpg
Общо: 0
Общо: 0
FacebookGoogleTwitterPinterest
Енциклопедия на растениятаЖивота и работата на...