Категории фирми Други

Организации

Камара на архитектите в България - http://www.kab.bg

Съюз на ландшафтните архитекти - http://www.ula-bg.com

Асоциация на студентите по урбанизъм в България (АСУБ) - http://asub.info/

Асоциация на производителите на декоративни растения в България - http://nurserybg.eu

Асоциация на парковете в България - http://parks.bg/

Международна Федерация на Ландшафтните архитекти - http://www.iflaonline.org/

Американско дружество на Ландшафтните архитекти - http://www.asla.org/

Европейска асоциация на студентите по ландшафтна архитектура - European Landscape Architecture Students Association (ELASA) - http://elasa.org

Британска асоциация на ландшафтните архитекти - http://www.bali.co.uk/

Канадско дружество на Ландшафтните архитекти - http://www.csla.ca/

Институт по ландшафтна архитектура Сингапур (Singapore Institute of Landscape Architects) - http://www.sila.org.sg

Федерациа на германскире ландшафтни архитекти, The Federation of German Landscape Architects (bdla) - http://www.bdla.de

Сдружение на австрийските градинари и ландшафтни архитекти (Verband der Osterreichischen Garten und Landschaftsarchitekten) - http://www.oegla.at

Институт по ландшафтна архитектура на Хонг Конг (The Hong Kong Institute of Landscape Architects) - http://www.hkila.com

FacebookGoogleTwitterPinterest
Енциклопедия на растениятаЖивота и работата на...