Категории фирми Други
« Всички статии

Концепция за Алея на Европа

Посещения: 3835
Публикувана от garden-design на 16-03-2014 23:53
в Ландшафт, Озеленяването в градска среда

Приключи конкурсът за информационна Алея на Европа в София, възложен от Представителството на Европейската комисия в България, с партньор Столична Община и организатор Камара на aрхитектите в България – РК София-град. В надпреварата за идеи взеха участие 25 екипа архитекти и ландшафтни архитекти.  Специално за Градина-Дизайн, класираният на второ място екип, който е и единственият екип съставен само от ландшафтни архитекти, ни предоствави подробна информация и снимков материал за своята идейна концепция.

Проектът е интересен, залага на приложението на съвременни техники, достъпен, ангажиращ вниманието. В следващите редове научете подробно какво се крие зад идеята на ланд. арх. Стоян Начев, ланд. арх. Даниела Стайкова, ланд.арх. Йоанна Симеонова и ланд. арх. Добромира Лулчева.

Идейна концепция за рекламно-информационна "АЛЕЯ НА ЕВРОПА"

Идея: Цялостната идея за концепцията се базира на три основни елемента – светлина, комуникация и информация.

Светлината е разгледана като основен фактор  за осигуряване на  по-привлекателни, по-функционални и сигурни открити пространства. Създаването на добър светлинен ефект в парковите площи вече отдавна излиза от строгите норми на уличното осветление и се доближава повече до естетическия усет за красота и хармония.

Комуникация – със създаването на по-добри и по-бързи комуникативни връзки между отделните зони, се осигурява повече посещаемост.

Информация и реклама – което всъщност е основната идея за организирането и провеждането на настоящият конкурс. Информацията се съдържа  във  всички проектирани елементи, без да бъде натрапвана на посетителите.
Идеята за проектното решение е породена от няколко основни факта за разработваното пространство, а именно: липсата на осветление, липсата на достатъчно комуникационни пешеходни връзки и нарушеното състояние на растителността. Резултатът от съчтанието на тези няколко елемента с необходимостта от рекламно-информационни елементи в обхвата на територията налага разработеното проектно решение.

Проектно решение

Въз основа на направени анализи на човекопотока са проектирани няколоко нови алеи, следвайки утъпкани от хората места, които осигуряват необходимите бързи пешеходни връзки между важни точки на територията. Тези утъпкани алеи, които нарушават цялостта на обемно-пространствената композиция и създават предпоставки за опасни преминавания, се предвижда да бъдат затревени и преминаването през тях да бъде спряно с помощта на новозасадени дървесни и храстови видове. Проектирано е ново площадно пространство пред музея за съвременно изкуство, което дава по-представителен вид и осигурява място за отдих на посетителите.

Състоянието на съществуващата растителност е сравнително добро, поради което се предвижда само попълване на нарушения жив плет и допълване с няколко нови дървесни и храстови индивида от съществуващите видове на територията.

Освен изграждането на новите алеи и площадно пространство, се предвижда и смяна на съществуващата настилка /Предложение за материал: унипаваж/.

01 avenue of Europe

02 avenue of Europe

Рекламно-информационни елементи

Информационна лампа – конус. На територията са разположени 28 конуса – съчетаващи функциите на  декоративен елемент, информационно табло и осветително тяло. 

03 avenue of Europe

Тяхното ситуиране на терена отговаря на местоположението на държавите членки на ЕС, като за целта са използвани координатите на техните столици. Разстоянието между конусите отговаря на действителното разстояние между съответните столици, като то може да се измери в крачки  - 1 крачка /65см/ = на 100км. 

04 avenue of Europe

05 avenue of Europe

Така всяка държава членка има собствена информационна лампа - конус, запознаваща посетителите с основни и интересни факти за съответната страна по един по-нестандартен, интересен и съвременен начин. Благодарение на информационните лампи - конуси, пространството се превръщата в едно сигурно и приветливо място и през късните часове на денонощието.     

Простата конструкция на конусите и лазерното изрязване на буквите спомагат за постигане на по-ниска производствена цена. Горният слой от неръждаема ламарина придава лек декоративен ефект благодарение на отражателната си повърхност. Характеризира се с липса на корозия и лесна поддръжка.

Мултимедиен портал. Предложени са два варианта за мултимедиен портал, предоставящ всякакъв тип информация за ЕС по изключително интересен и иновативен начин. Тяхното място не е строго определено в разработваната територия, тъй като могат да бъдат ситуирани в тревните площи или в настилката. Характеризират се със своята независимост от околната среда.

Мултимедиен портал тип конус с бетонна плоча, служеща за екран за прожектиране в случай на инсталиране в зелените площи. 

06 avenue of Europe

Мултимедийната интеграция се осъществява чрез движение на зрителя в кръглата зона за прожектиране и пляскане с ръце за селекция на съответното съдържание, върху което той се намира. Отчитането на положението става със система от три микрофона скрити във всяка една от колоните. Звукът от пляскането с ръка достига с различна сила до микрофоните и по този начин компютърът калкулира мястото на зрителя и селектира категорията, в която се намира.

Мултимедиен портал тип цвете. Интересният и декоративен външен вид би привлякъл множество посетители.

 07 avenue of Europe

Мултимедийната интеграция се осъществява чрез листата. Чрез натискането им зрителят селектира съответната категория показана на екрана. Въпреки, че под въздействие на натиск се движат нагоре и на долу, те нямат подвижни части като панти и други подобни. Движението се осъществява само благодарение на еластичността на метала. Прожектирането на съдържанието се извършва от проектор разположен във вътрешността. Благодарение на ниското разстояние на прожектиране и мощните съвременни проектори, съдържанието може да бъде видяно и през деня.

Цялото съоръжение може да бъде премествано и прибирано на различни места, което му позволява да гостува в различни градове и държави. /напр. може да бъде поставено пред Представителството на ЕК в България, на ул. „Съвет на Европа“ в гр. София, пред сградата на ОП „Eвропейски политики и сътрудничество” в гр. Пловдив, пред офисите на Европаламента, както и във всяка страна членка на ЕС./

08 avenue of Europe

Варианти за реализацията.

  1. 28 информационни лампи – конуси + Облагородяване на пространството - настилка и растителност /~20 000лв. + 15 000лв/.
  2. 28 информационни лампи – конуси + Мултимедиен портал /~20 000лв. + 15 000лв/.
  3. Облагородяване на околното пространство + мултимедиен портал + 28 информационни лампи – конуси /при дофинансиране – всяка страна финансира собствената си информационна лампа//~15 000лв + 15 000лв + 20 000лв/.

Екип: ланд. арх. Стоян Начев, ланд. арх. Даниела Стайкова, ланд.арх. Йоанна Симеонова, ланд. арх. Добромира Лулчева
Източник: ланд. арх. Добромира Лулчева
../pictures/pic_big/news/1395006837_00 avenue of Europe.JPG../pictures/pic_big/news/1395007123_09 avenue of Europe.JPG../pictures/pic_big/news/1395007133_10 avenue of Europe.JPG


Свързани статии

FacebookGoogleTwitterPinterest
Енциклопедия на растениятаЖивота и работата на...